งานวิจัยพบว่า สุนัขที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น สามเท่า ที่จะเกิดมะเร็งของปอด และมะเร็งโพรงจมูก เมื่อเทียบกับสุนัขของบ้านที่ห้ามสูบบุหรี่

สุนัขพันธุ์จมูกสั้น มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งปอด และพันธจุ์ มูกยาว มคี วามเสี่ยงทจี่ ะเกิดมะเร็งโพรงจมูก เมื่อได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน สุนัขอาจจะเกิดการแพ้ควันบุหรี่ อาการที่พบคือ การเกา กัด หรือแทะผิวหนัง เจ้าของสุนัขอาจจะเข้าใจผิดว่า สุนัขมีตัวหมัด หรือริ้น ก้นบุหรี่มีสารพิษร้ายแรง ที่สัตว์เลี้ยงที่กินเข้าไป จะเสียชีวิตได้

ลูกสุนัขที่กินก้นบุหรี่เข้าไป 2 ก้น อาจจะตายในระยะเวลาสั้นๆ นกที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง อาจเกิดปัญหาทางตา อาจเกิดอาการทางเดินหายใจอื่นๆ เช่น การไอ และจาม แมวที่ได้รับควันบุหรี่มือสองใน บ้านเพิ่มความเสี่ยงที่จะ เกิดมะเร็งของช่องปาก สารก่อมะเร็งในควันบุหรี่มือสองจะติดอยู่ตามขนของแมว ทำให้ปากของแมวได้รับสารก่อมะเร็ง เวลาเลียขนตัวเอง แมวที่ได้รับควันบุหรี่มือสองเพิ่ม ความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็ง ต่อมน้ำเหลืองขึ้น สองเท่า เมื่อเทียบกับแมวที่ไม่ได้รับควันบุหรี่มือสอง เช่นเดียวกับคน สัตว์เลี้ยงที่ได้รับควันบุหรี่มือสองจะเกิดปัญหาทางเดินหายใจอักเสบ เกิดอาการหืดจับได้ มีสารเคมี กว่า 4,000 ชนิด ในควันบุหรี่มือสองและมากกว่า 50 ชนิด เป็นสารก่อมะเร็ง

คุ้มครองสัตว์เลี้ยงของท่านให้ ปลอดภัยจากควันบุหรี่มือสอง การเลิกสูบบุหรี่ไม่เพียงแต่ทำ ให้สุขภาพของคุณดีขึ้น สัตว์เลี้ยงของท่านก็จะมีสุขภาพดีขึ้นด้วย ลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องไปหาสัตว์ แพทย์ มีการพิสูจน์มานานแล้วว่า ควันบุหรี่มือสองเป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจของเด็ก จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ ที่สัตว์เลี้ยงจะได้รับอันตรายจากสารพิษและสารก่อมะเร็งนควันบุหรี่ Citizen Against Unhealthy Smoke-Filled Environment

 


 

ลดอันตรายที่สัตว์เลี้ยงคุณจะ ได้รับควันบุหรี่มือสองโดย

-ถ้าคุณเป็นคนสูบบุหรี่ ดีที่สุด คือ คุณควรเลิกสูบบุหรี่
-ถ้าคุณยังเลิกสูบบุหรี่ ไม่ได้ คุณควร
        oไม่สูบบุหรี่ในบ้าน และรถ
        oไม่สูบบุหรี่เวลาอยู่กับสัตว์เลี้ยง
-ถ้าคุณเป็นคนไม่สูบบุหรี่
        oทำให้บ้านคุณปลอดบุหรี่
        oหลีกเลี่ยงการพาสัตว์เลี้ยงของ คุณไปในที่ที่มีคนสูบบุหรี่

เรื่องจริง
อดีตทูตไทยประจำเกาหลีใต้เล่าให้ ฟังว่า “หมาที่เลี้ยงที่ทำเนียบมีอาการ ไอคอกแคก คอก แคก โดยไม่รู้สาเหตุ ต่อมาผมหยุดสูบบุหรี่ อาการไอของหมาหายไป ผมถึงได้รู้ว่าควันบุหรี่มือสอง ทำให้หมาไอ ผมจึง ไม่กลับไปสูบบุหรี่อีกเลย”

 


 

การศึกษาในเจ้าของสัตว์เลี้ยง 698 คน ที่สูบบุหรี่ เมื่อรู้ว่าควันบุหรี่มือสอง เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง

79 คน หรือ 11.3 % - คิดที่จะเลิกสูบบุหรี่
198 คน หรือ 28.4 % - ลงมือเลิกสูบบุหรี่
61 คน หรือ 8.7 % - ขอให้คนในบ้านเลิกสูบบุหรี่
99 คน หรือ 14.2 % - ขอให้ทุกคนไม่สูบบุหรี่ในบ้าน
189 คน หรือ 18.9 % - ห้ามสูบบุหรี่ในบ้าน
280 คน หรือ 40.0 % - ต้องการจะได้เอกสารการเลิกสูบบุหรี่ และอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง ในเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ไม่สูบบุหรี่ 531 คน ที่อาศัยร่วมกับผู้สูบบุหรี่
87 คน (16.4 %) - ขอให้คนในบ้านเลิกสูบบุหรี่
128 คน (24.2 %) - ขอให้ทุกคนไม่สูบบุหรี่ในบ้าน
67 คน (12.6 %) - ห้ามสูบบุหรี่ในบ้าน
128 คน (24.0 %) - ต้องการจะได้เอกสารการเลิกบุหรี่ และอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง
มิลเบอร์เกอ และคณะ วารสาร Tobacco Control กุมภาพันธ์ 2009

ขอบคุณที่ติดตามอ่านกันนะคะ

Comment

Comment:

Tweet